AutoCAD „трудното“ начало

AutoCAD „трудното“ начало е практическо ръководство за професионалните гимназии по строителство, архитектура и геодезия.