Феликс Каниц – Студии и статии

Феликс Каниц – Студии и статии

В тази първа книга от новата поредица на АИ „Арх и Арт“ са събрани няколко от студиите и статиите на Феликс Каниц, издадени между 1860 и 1880 година.

Някои текстове от тях са включени впоследствие във фундаменталния му, вече издаден на български език труд „Дунавска България и Балкана“. Но повечето като „Търновските старобългарски архитектурни паметници“, „Цинцарите“, „Синоними на номенклатурата на населените места в Западна България“ и други, се публикуват у нас за първи път.

За първи път се отпечатва в приложение към книгата и уникалната за нашата история карта на Феликс Кани. Карта, обхващаща първоначалната територия на Княжество България, но заедно с Пиротско и Нишко, които авторът изследва още от 1860 година. Текстът е съпроводен с въвеждащ коментар на проф.арх. Николай Тулешков и многобройни бележки към отделни места от студиите и статиите.

Книгата е предназначена не само за учени, но и за широк кръг читатели, интересуващи се от българската история.