Строителният обект – подготовка, ръководство, отчетност и предаване

Строителният обект – подготовка, ръководство, отчетност и предаване
Издателство: СЕК

Автор: инж. Йордан Божков, инж. Ст. Пехливанова, инж. Цв. Христова