Строителен наръчник в таблици на CD

Необходимото, полезно и актуално помагало за ежедневната дейност на инженери, архитекти, техници и икономисти, които се занимават със строителни проблеми.

Пълното издание „Строителен наръчник в таблици“ в PDF формат.