Стоманобетонни пътни и железопътни мостове – том 2

В учебника „Стоманобетонни пътни и железопътни мостове – том 2“ изложението като цяло е в съответствие с изискванията на системата Еврокод. Материалът е представен в 15 глави, които са взаимно свързани помежду си.

Съдържанието на „Стоманобетонни пътни и железопътни мостове – том 2“ е съобразено с учебната програма на специалността „Транспортно строителство“ в Университета по архитектура, строителство и геодезия в София. Може да се използва и от студенти в специалността „Строителство на сгради и съоръжения“, от студенти в други висши технически учебни заведения, както и от практикуващи инженери в областта на мостовото проектиране и строителство.