СТОМАНОБЕТОННИ МОСТОВЕ. Част І. Въздействия по БДС ЕN.

СТОМАНОБЕТОННИ МОСТОВЕ. Част І. Въздействия по БДС ЕN. Статика. Конструкции

Книгата представлява основен специализиран курс по учебната дисциплина «Стоманобетонни мостове». Целта на учебника е да даде възможност на читателите да се запознаят с проектирането и строителството на стоманобетонните мостове. Изложени са въпросите за конструирането, изчисляването, оразмеряването, изпълнението и нормативните изисквания на тези транспортни съоръжения с използване на еврокодовете, а в някои случаи и новите германски норми. Изданието е предназначено за студентите от ВТУ «Тодор Каблешков», както и за студенти от други строителни специалности на висшите училища и колежите, дипломанти, специализанти, докторанти, научни работници и инженери от практиката.

Разгледайте всички книги от раздел Статика, теоретична & сеизмична механика, динамика & еластичност, МКЕ