Тръбопроводи – Стоманени подземни тръбопроводи

Стоманени подземни тръбопроводи

Стоманени подземни тръбопроводи

В книгата са разгледани основни моменти, свързани с проектирането на магистрални подземни стоманени, пряко вкопани тръбопроводи. Според постановки на пакета от стандарти „Eurocodes„, руските норми СНиП и изискванията на „Наредба 21“.
Целта на тази книга е да предостави на българската строителна колегия практическо пособие за изчисляване и проверка на стоманени подземни тръбопроводи за нормални експлоатационни и за екстремни аварийни състояния.

Към други книги от категорията