Стоманени мостове CD

Съдържанието на учебника „Стоманени мостове“ съответства на учебната университетска програма за основния курс по едноименната дисциплина. Теорията на мостовите конструкции е представена съобразно постиженията на съвременната строителна теория и практика и се основава на европейските норми (Eurocodes). Текстът е богато илюстриран с подходящ графичен и снимков материал.

Книгата „Стоманени мостове“ е предназначена за студенти от специалностите „Строителство на сгради и съоръжения“ и „Транспортно строителство“ в УАСГ и за специалисти от практиката.