Справочник за хидравлични изчисления

Справочник за хидравлични изчисления на водопроводящи съоръжения и системи

Справочник за хидравлични изчисления на водопроводящи съоръжения и системи

Справочникът е предназначен за хидроинженери проектанти, докторанти и студенти при проектиране и хидравлично оразмеряване на водопроводящи системи и хидротехнически съоръжения като:

  • напорни тръбопроводи за водоснабдителни и енергийни системи;
  • хидротехнически тунели и дюкери;
  • различни видове канали и колектори;
  • свързване на нивата и гасителни съоръжения след язовирни стени и бързотоци;
  • съоръжения при напоителни и отводнителни системи;
  • малки мостове и тръбни водостоци.

Разгледани са също въпроси от движение на наноси и хидротранспорт, както и въпроси от филтрацията, теорията на кладенците, дренажите и галериите.

Към други справочници