Специализирано картографиране в България

Автори: Петър Т. Пенев, Кристина Микренска-Чернева
Издателство: Интел Ентранс
Издаденa: 2015г.
Страници: 201
Корици: Меки