Разваляне и разрушаване на сгради и съоръжения

Разваляне и разрушаване на сгради и съоръжения
Издателство: СЕК