Пътно строителство

Учебникът е написан в съответствие с учебната програма на Министерството на образованието и науката и е предназначен за учениците от професионалните гимназии по строителство, архитектура и геодезия, специалност „Строителство и архитектура“. Може да се ползва и от учениците от специалността „Транспортно строителство“ и да служи като помагало на работниците и специалистите от пътното строителство.

В учебника по пътно строителство са разработени въпросите относно проектирането, строителството, поддържането и експлоатацията на автомобилните пътища