Примерни договори за строителство, проектиране и надзор на CD

Дискът „Примерни договори за строителство, проектиране и надзор“ съдържа текстовете на примерните договори от книгата „Договарянето – хитрини и капани“, а именно:
Договорно споразумение за възлагане на строителство С-11-СЕК
Общи договорни условия за възлагане на строителство С-12-СЕК
Специални условия С-13-СЕК
Протокол за междинно плащане С-14-СЕК
Методика за определяне на строителна цена С-14А-СЕК
Договор за строителство С-15-СЕК
Договор за строителство С-16-СЕК
Договор за строителство С-17-СЕК
Договор за превъзлагане на строителство С-18-СЕК
Договор за възлагане на строителни ремонти С-19-СЕК
Договор за възлагане на строителство (малки обекти) С-20-СЕК
Договор С-21-СЕК
Договор за строителство (обществена поръчка) С-22-СЕК
Договор за възлагане на проектиране П-01-СЕК
Общи условия към договора за проектиране (типови) П-02-СЕК
Специални условия към договора за възлагане на проектиране П-03-СЕК
Задание за проектиране П-04-СЕК
Договор за възлагане на проектиране П-05-СЕК
Договор за еднофазно проектиране П-06-СЕК
Договор за възлагане на строителен надзор СН-01-СЕК
Общи договорни условия за възлагане на строителен надзор СН-02-СЕК
Договор за възлагане на строителен надзор СН-03-СЕК
Договор за доставка и монтаж на оборудване Д-11-СЕК