Освобождението на България от българско робство

„Освобождението на България от българско робство“. България поне от век и половина насам е под двойно робство – духовно и умствено. Духовното е робуването на светския дух, секуларизацията. А умственото е робуването на повърхностния революционно-утопичен светоглед, дълбоко залегнал като „класика“ в съзнанието на българите.