Огнеустойчивост и огнезащита на строителни конструкции

В книгата „Огнеустойчивост и огнезащита на строителни конструкции“ са анализирани основните положения, свързани с изчислителната оценка на съпротивлението на стоманобетонни, стоманени, комбинирани стомано-стоманобетонни и дървени конструкции за условията на потенциално високотемпературно въздействие от пожар в сгради. Примери илюстрират приложението на изчислителните модели в строителната противопожарна практика. Разгледани са способи за огнезащита на стоманени, комбинирани и дървени конструкции.

Пожарът е едно от многото въздействия, на които се подлагат или могат да бъдат подложени сградите и конструкциите в периода на експлоатация. Интензивността и продължителността на явлението зависят от голям брой фактори със случаен характер. Проектирането на сгради за пожарно състояние се основава на принципа за съответствие на съпротивляемостта на конструкциите на възможното ниво на въздействие.

Огнеустойчивостта е свойство на строителните конструкции в условията на пожар да запазват носеща и/или ограждаща способност и да се съпротивляват на разпространение на огъня.

Целта на книгата „Огнеустойчивост и огнезащита на строителни конструкции“ е да представи практическо ръководство по въпросите, свързани с изчислителна оценка на поведението на конструкции за потенциално пожарно състояние в сгради, проектиране на огнезащита и техническа диагностика на аварийни строителни обекти след високотемпературно въздействие. Като неразделна част от съвременното конструктивно проектиране тази материя е актуална за проектанти, преподаватели, научни работници и студенти.