Норми за проектиране на търговски магазини

Норми за проектиране на търговски магазини (1966 г., изм. 1996 г.)

Проектирането на магазините трябва да се съобразява с изискванията за най-добро битово обслужване на населението и в съответствие с градоустройствената структура на населеното място. При магазини за хранителни стоки се спазват действащите санитарни правила за търговия с хранителни продукти.

В зависимост от изискванията магазините се устройват в самостоятелни сгради (търговски центрове) или в партерните етажи на жилищни и административни сгради.