Норми за проектиране на стоманени конструкции. Норми за проектиране на стоманени конструкции от тънкостенни стоманени профили

Тези норми определят изискванията при проектирането на строителни стоманени конструкции на сгради и съоръжения в съответствие с БДС 16334-86 „Конструкции стоманени. Основни положения за изчисляване“ и БДС 14784-79 „Строителни конструкции и земна основа. Основни положения за изчисляване“.

Нормите не се прилагат при проектиране на конструкциите на стоманени мостове, на водостоци, на транспортни тунели и на конструкции, експлоатирани при температура, по-ниска от минус 30о.

Норми за проектиране на стоманени конструкции от тънкостенни стоманени профили

Тези норми определят специфичните изисквания при проектиране на строителни стоманени конструкции, изпълнени изцяло или частично от студеноформувани тънкостенни профили с дебелина на стените от 0,6 до 8 mm, за които в натисковите зони на сечението се допуска загуба на местна устойчивост.

Нормите са допълнение към основните „Норми за проектиране на стоманени конструкции“ от 1987 г. Извън специфичните изисквания за оразмеряване и конструиране, дадени в този нормативен документ, са валидни основните норми.