Норми за проектиране на зидани конструкции

Норми за проектиране на зидани конструкции – утвърдени със Заповед на МССУ № РД-14-02-785 от 23 юли 1985 г.

Тези норми се прилагат при проектирането на армирани и неармирани каменни зидани конструкции за сгради и съоръжения, с изключение на зидарии за високи свободностоящи комини, индустриални пещи и други видове специални зидарии.

Правилник за приемане и изпълнение на зидани конструкции

Изискванията на правилника се отнасят за изпълнение и приемане на всички видове зидарии с керамични тухли и изделия, естествени камъни, бетонни блокове, гипсови плочи, кухи стъклени блокове и др. при всички видове сгради и съоръжения.