Нойферт – Архитектурно проектиране/Ернст Нойферт

Нойферт
Неслучайно наричат този справочник Библията на Архитекта. Той е незаменим източник на знания за поколения строителни специалисти и се използва като стандарт в строителството в цял свят.
Организиран според типа на сградите и проектантската задача, справочникът обхваща: процес на проектиране и ръководство на строежа всички елементи на сградите – от нулев цикъл до покрива
основни положения и норми предписания за проектиране, строителство и оформяне необходими площи и пространствени връзки размери на сградите и помещения, съоражения и инсталации като за мярка и цел
В 38-то, последно издание са добавени актуални теми на съвременната архитектура, като трансформация на типологията на сградите в смисъла на тяхната устойчивост и многофункционалност и управление на сгради и инсталации. Преработени са ключовите понятия възобновяеми енергийни източници, обществен транспорт, както и снабдяване и извозване на отпадъците от сградите.
Справочникът съдържа основите на проектирането, представени нагледно в над 6900 чертежи и скици с точни размери и номинални стойности. Всеки вид сграда е илюстриран с помощта на планове, разрези, чертежи и детайли, с точно разпределение на помещенията според предназначението им.

Безплатната доставка важи до офис на Еконт !!!