Наредба № 16 – 116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането

С Наредба № 16 – 116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането се регламентират правилата за поддържане в техническа изправност и правилата за безопасна експлоатация на електрическите уредби и съоръжения на потребителите на електрическа енергия.

Наредбата се прилага за електрически уредби и мрежи с напрежение до 220 kV, осветителни уредби, кондензаторни уредби, акумулаторни уредби и други електрически съоръжения, елементи на енергообзавеждането.