Наредба № РД-02-20-8 за канализационни системи

Наредба № РД-02-20-8 за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи

Наредба № РД-02-20-8 за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи

С тази наредба се определят техническите изисквания при:

  • проектиране;
  • изграждане;
  • експлоатация на нови, както и при реконструкции на съществуващи канализационни системи на урбанизирани територии над 200 ЕЖ (еквивалентни жители).

Разгледайте и други книги от същата категория