Картография

В учебника са изложени основните етапи при създаването на картите. Отразени са последните постижения на картографската наука и практика. Разгледани са основните насоки за автоматизиране на процесите за изработване на картите. Дадени са познания по картознание, проектиране, редактиране и съставяне на картите. Подробно са разгледани процесите, свързани с издаването и оформянето, както и методите за тяхното използване. Във всички раздели на учебника се отделя особено внимание на новата техника, на съвременните технологии и организация на картографското производство.

Учебникът е предназначен за учащите се в професионалните гимназии по строителство, архитектура и геодезия.

Учебникът „Картография“ е одобрен от МОН.