Изследване на строителните конструкции за огнеустойчивост

В книгата са представени и анализирани основни нормирани
положения при изпитване на строителни носещи и неносещи
елементи в условията на нестационарни високи температури.
Практическото приложение на методиките е илюстрирано с
примери. Книгата е предназначена да запознае българските строителни
инженери с изходните постановки при изпитване на конструкции
за огнеустойчивост и да ги подпомага научно-практически при
разкриване на лаборатории и развиване на експериментална
дейност по оценка на строителни продукти за съответствие според
изискванията, отразени в документите СРD/89/106/ЕЕС и ID №2.