Земна механика. Фундиране

Земна механика. Фундиране – лекции CD

Съдържанието на Лекциите като учебно помагало е съобразено с учебните програми на строителните специалности във висшите технически училища. Някои от деветте части са с повече подробности, необходими за разширяване на знанията и като информация за развитието и съвременното състояние на теорията, изчислителните методи и строителните технологии във фундирането.

В книгата „Земна механика. Фундиране – лекции“ са дадени примери за фундирането на построени сгради и транспортни съоръжения, за възникнали проблеми, както и за случаи на аварии по различни причини.