Защита на строителните конструкции от корозия

Настоящите норми и правила трябва да се спазват при проектирането на антикорозионната защита на строителните конструкции на сгради и съоръжения от обикновен бетон, леки бетони с леки добавъчни материали, клетъчни бетони, стоманобетон, азбестоцимент, стомана и алуминий, дървени и зидани конструкции.

Нормите и правилата се прилагат заедно с БДС 9075 „Антикорозионна защита на строителни конструкции и съоръжения, изложени на действието на агресивни среди. Класификация на агресивните среди.“