ЕС 2. Втора група гранични състояния

В изданието „ЕС 2. Втора група гранични състояния“ са разгледани от практическа гледна точка изискванията и методиките на ЕС 2 в раздела му за експлоатационни гранични състояния. В началото е дадена обща ориентация за структурата на кода, както и връзките с ЕС 0 и ЕС 1. Накрая са включени достатъчно приложения, така че книгата да служи като пряко помагало за решаване на задачи от практиката. Материалът е илюстриран с числени примери.