Еврокодове. Ръководство за проектиране

Еврокодове. Ръководство за проектиране на стоманобетонни конструкции. Част първа – многоетажна офисна сграда

Книгата има основна цел да подпомогне инженерите от практиката и студентите от горните курсове на УАСГ при проектиране на сгради със стоманобетонна носеща конструкция в съответствие със системата Конструктивни Еврокодове. Ръководството е фокусирано върху практическата страна на проблемите при строително-конструктивното проектиране. Разработен е почти пълен пример на многоетажна офисна сграда, като са разгледани в детайли основните й конструктивни елементи – етажна безгредова плоча, сеизмичната й стенна конструкция и фундаменталната й плоча. Особено внимание е обърнато на решенията с помощта на съвременен професионален софтуер, като SAP 2000.

Разгледайте всички учебници за ВУЗ и проф. гимназии, които предлагаме