Дървени строителни конструкции – основи за проектиране

1. Природна дървесина – свойства и строителни изделия.
дървесината като строителен материал
състав и строеж на дървесината
дефекти на дървесината
дълготрайност и предпазване на дървесината от разрушаване
строителни дървесни породи
физични свойства на дървесината
механични свойства на дървесината
строителни изделия от дървесина
2. Основи на проектирането на дървени конструкции.
методи за механичен анализ на строителните конструкции
гранични и проектни състояния
категории по продължителност на натоварване и по условия на експлоатация
изчислителни механични показатели на строителната дървесина
натоварвания, въздействия и коефициенти за претоварване
комбинации на въздействия за проектни състояния
експлоатационни гранични състояния
изчисляване за механично съпротивление при основни напрегнати състояния
3. Съединения в дървени конструкции.
съединения и съединителни средства
проектиране на съединения с цилиндрични стоманени клечки
4. Изчисляване на основни носещи елементи и конструкции.
греди
диафрагми хоризонтални
колони
диафрагми вертикални
ферми
пространствено укрепване на елементи и конструкции