Доклади МНК по опазване на недвижимото културно наследство

Доклади МНК по опазване на недвижимото културно наследство, Бани 2016

Доклади МНК по опазване на недвижимото културно наследство, Бани 2016

Автор: Сборник
Издателство: Българска академия на науките и изкуствата
първо издание, 2016 год.
меки корици, 422 стр.

СЪДЪРЖАНИЕ

НАПРАВЛЕНИЕ 1

ЕСТЕТИКА И ФУНКЦИИ НА ГОРСКОДЪРВЕСНАТА РАСТИТЕЛНОСТ В ПРИРОДНАТА СРЕДА НА НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ
Емил Галев

МЕЖДУБЛОКОВИТЕ ПРОСТРАНСТВА В ПАНЕЛНИТЕ КОМПЛЕКС КАТО СОЦИОКУЛТYPEH ФЕНОМЕН ОТ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА 20 ВЕК.
Веселин Рангелов, Стефан Аспарухов, Веселин Шахънов

ЛАНДШАФТНО-АРХИТЕКТУРНИ МЕТОДИ ЗА ОФОРМЛЕНИЕ НА ПРИРОДНАТА СРЕДА НА НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ
Мария Гуркова

НАПРАВЛЕНИЕ 2

НАПРАВЛЕНИЕ 3

ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ОПАЗВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ
инж. Ивайло Гаджемов

НАПРАВЛЕНИЕ 5
КОНСТРУКТИВНАТА АВТЕНТИЧНОСТ НА АРХИТЕКТУРНИЯ ПАМЕТНИК В СВЕТЛИНАТА НА СЪВРЕМЕННИТЕ ВИЖДАНИЯ В ОПАЗВАНЕТО НА НАСЛЕДСТВОТО
Елена Малджиева

Разгледайте и други книги от раздел Архитектура и изкуство

Доклади МНК по опазване на недвижимото културно наследство, Бани 2017