Геодезия – част първа

Геодезия – част първа

Излезе от печат „Геодезия, част първа“
Учебникът по геодезия за студентите от Геодезическия факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) се състои от две части – Геодезия I и Геодезия II, които се изучават съответно през първата и втората учебна година.
Обучението по настоящия учебник Геодезия I има за цел да даде задълбочени познания по конструкция и използване на геодезически инструменти. Завършва с учебна практика по изследване и оценка на инструменти и координатни изчисления.
Разпределението на материала между двете части е съобразено с принципа да се върви от „простото към сложното“. Както и с математическата подготовка на студентите и със съдържанието на учебните практики.
Допълнение към учебника е Ръководство за упражнения по геодезия, предназначеното също за студентите от Геодезическия факултет на УАСГ, в което са дадени необходимите числени примери.