Възхвала на българската църква

„Възхвала на българската църква“. Тази брошура – издадена скоро след обнародването на досиетата – се опитва да избистри общественото възприятие за Църквата, замъглено от злобата на деня, като подчертае непрестанното чудо на Христовата Църква: спасяваща грешници след грешници. Разкрива корена на злото в светския дух – обхванал както мнозина съгрешили клирици, така и техните днешни съдници.