Актове, протоколи и образци по Наредба № 3 на CD

Актовете, протоколите и образците в диска са съобразени с последните изменения на Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството от 11. 12. 2012 г. Файловете са в PDF и RTF, за по-удобно ползване.
Включен е и образец на технически паспорт.