Стоманобетон – учебник за ПГ по строителство

Учебникът е написан в съответствие с учебната програма на МОН и е предназначен за учениците от професионалните гимназии по строителство, архитектура и геодезия.
В учебника са разгледани основните въпроси, отнасящи се до изчисляването и конструирането на стоманобетонни елементи и конструкции на сгради.
Основно внимание е отделено на проектирането на плочи, греди, колони и фундаменти, които са обособени в самостоятелни глави. В текста и в приложенията са дадени необходимите таблици за статичното изчисляване и оразмеряването на конструктивните елементи, за да може учебникът да се използва и като ръководство за поректиране.
Учебникът е одобрен от МОН.