Наредба № 16 за сервитутите на енергийните обекти

С Наредба № 16 за сервитутите на енергийните обекти се регламентират редът и начинът за определяне на размерите, разположението и специалният режим за упражняване на сервитутите на различните видове енергийни обекти.