Канализация на сгради

Учебникът „Канализация на сгради“ е съобразен с програмата за специалностите „ВиК“ и „ССС“ в УАСГ. Може да се ползва също от студенти и преподаватели от други висши учебни заведения, както и от практикуващи специалисти – проектанти, строители, контролиращи органи, специалисти, занимаващи се с експлоатация и поддръжка на сградни канализационни системи.