ЕС 2. Оразмеряване на стоманобетонни конструкции по нормални сечения

Как най-безболезнено и лесно да се премине към БДС EN 1992-1-1? Този въпрос именно определя необходимостта от написването на книгата „ЕС 2. Оразмеряване на стоманобетонни конструкции по нормални сечения“, макар че тя се отнася за конкретна част от Еврокод 2, а именно: адаптиране на „Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции, 1988“ към Еврокод 2 и по-конкретно, оразмеряване на стоманобетонни елементи по нормални сечения за действието на огъващи моменти с и без осова сила за най-често използваните сечения при различно конструиране (разположение) на армировката без предварително напрягане.