Геодезия за професионалните гимназии – част 3

Учебникът е написан в съответствие с тематичния план по геодезия, който е одобрен от МОН през 2000 г. В него са разгледани снимачните методи за изработване на геодезически планове и карти в едри мащаби. Застъпени са методите за определяне на площи. Разгледани са съвременните електронни технологии за изработване на топографски планове и карти.

Учебникът е предназначен за учениците от XII клас на професионалните гимназии по строителство, архитектура и геодезия.