Английско – български строителен терминологичен речник

В речника са подбрани, преведени и систематизирани термини от европейски технически стандарти, нормиращи проектирането на конструкции на сгради и инженерни съоражения за нормални експлоатационни и за случайни състояния.
Речникът е предназначен да подпомага научни работници, инженери, аспиранти, студенти, преводачи, производители и търговци на строителни продукти при работа над технически преводи, документации и оферти, както и да запознае и подготви българската строителна колегия за преминаване към европейската терминология в разглежданата техническа област.